Burgerparticipatie en de participatiestaking in de K-Buurt

In de Amsterdamse wijk de K-Buurt werd een participatiestaking uitgeroepen. Dat gebeurde nadat een aantal bewoners vonden dat ze niet genoeg invloed hadden op het plan. In de buurt werd de participatiestaking met gemengde gevoelens ontvangen. Alhoewel de uitkomsten van het participatieproces door veel deelnemers als teleurstellend ervaren werden, was niet iedereen het eens met het middel van een participatiestaking.

Een participatiestaking lijkt een logisch gevolg van onze ‘participatiesamenleving’. Als je vraagt aan mensen om te participeren is het niet gek als ze meer invloed opeisen. Ik maakte er een vlog over: